top of page
Pregnant belly

Praktijk ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach hanteert de volgende Algemene Voorwaarden. Als u een afspraak voor een sessie bij Praktijk ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach maakt, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

 

Voor een eerste sessie zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.

 

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de sessie op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 

Voor en na elke sessie zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling ervaren is.

 

Eventuele gegevens die u voor of tijdens de sessie aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

 

Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

 

De sessies die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ te diagnosticeren en/of te behandelen.

 

Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een behandeling en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts/therapeut/specialist hierin toestemt.

 

Ik kan ten allen tijden beslissen de sessie niet door te laten gaan als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie.

 

De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Praktijk ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Praktijk ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 

Praktijk ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach behoud zich het recht voor om cliënten te weigeren.

 

Praktijk ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

 

Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

 

Bij ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach vinden massages/behandelingen uitsluitend op afspraak plaats.

Een afspraak kan gemaakt worden per telefoon, whatsapp, e-mail of via de website.

Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Binnen 48 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de afspraak te laten gaan.

Annulering kan alleen mondeling/telefonisch, via whatsapp met ontvangstbevestiging van ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach.

De betaling wordt na afloop van de sessie per pin, betaalverzoek of contant voldaan.

 

Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

 

ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach behoudt zich het recht ten alle tijden de tarieven te wijzigen.

Bij afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld en u wordt meteen verzocht de praktijk te verlaten en bent niet meer welkom.

Heb je een klacht?

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

Autumn Forest

ANNA MASSAGETHERAPEUT & LICHAAMSGERICHT COACH

welcome@anna-healing.nl

+31 (0)6 845 657 22

 

De Stadstuin

Bernadottelaan 13

3527 GA Utrecht

KVK: 78677610

De praktijk bevindt zich in het gebouw van de Stadstuin. Er zijn gratis parkeerplekken voor de deur.

WIL JIJ EEN AFSPRAAK MAKEN?

bottom of page